slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12 slideshow 13 slideshow 14 slideshow 15 slideshow 16 slideshow 17 slideshow 18

Katalog usług

 

1. Wytrawianie w wodnym roztworze kwasu siarkowego, płukanie, boraksowanie, suszenie powierzchni walcówki stalowej

 (stal  nisko-, średnio- i wysokowęglowa)

  Ø 5,50 mm i powyżej, kręgi o masie ok. 2,0 Mg pręta stalowego ze stali j. w.

 

Potencjalni odbiorcy: producenci drobni drutu i wyrobów z drutu nie posiadający trawialni i mechanicznego łuszczenia zgorzeliny – zendry.

 Opis usługi:

Trawienie jest metodą oczyszczania powierzchni stali z produktów korozji, polegającą na usuwaniu ich z podłoża w kąpielach (roztworach) trawiących. Produkty korozji mają postać zgorzeliny (zendry) – tlenki żelaza i rdzy – tlenki, wodorotlenki i zasadowe sole żelaza. Do kąpieli trawiących wprowadza się inhibitory trawienia w celu zahamowania reakcji kwasu z metalem.

 

 

2. Cynkowanie elektrolityczne drutu stalowego

   (stal nisko-, średnio- i wysokowęglowa)

    zakres średnic : 1,60 mm- 3,50 mm,

   -kręgi drutu (wejście)- masa ok. 300,0 kg,

    średnica wewnętrzna kręgu- Ø 800 mm,

   -kręgi drutu (wyjście)-masa ok. 100,0 kg,

    średnica wewnętrzna kręgu- Ø 600 mm

 

Potencjalni odbiorcy: producenci wyrobów z drutu np. leśnictwo, ogrodnictwo, florystyka, uprawy, plantacje, drut do zbrojenia kabli, żebra parasoli/zadaszeń, sprężyny żaluzjowe, inne sprężyny, sita, przemysł motoryzacyjny i inżynieria przemysłowa.

Opis usługi:

Powłoki elektrolityczne (galwaniczne) nakłada się w procesie elektrolizy na podłoże (drut) przewodzące prąd elektryczny. Druty o odpowiednio oczyszczonej (odtłuszczonej, wytrawionej, dotrawionej i wypłukanej) powierzchni przeznaczone do nakładania powłoki zanurzane są w roztworze elektrolitu zawierającego jony metalu powłokowego (cynku). W czasie przepływu prądu stałego przez elektrolit jony metalu – cynku (anoda) przemieszczają się w kierunku pokrywanego podłoża – drutu (katoda) i wydzielają na nim tworząc powłokę. Elektrolit jest wodnym roztworem soli cynku i glinu – siarczanów.

Pożądane są powłoki drobnoziarniste – drobnokrystaliczna struktura.

Osadzony na powierzchni drutu (stali) metodą galwaniczną cynk jest metalem elektroujemnym w stanie czystym. Powłoki z cynku na stali (drucie) mają przeznaczenie ochronne, zabezpieczające metal przed korozją oraz techniczne, wytwarzane w celu nadania powierzchni metalu określonych własności fizycznych lub technologicznych (np. zwiększonej odporności na ścieranie, zmniejszonego współczynnika tarcia). Cynk na stali – metal powłoki na podłożu – stanowi powłokę anodową.

Powłoki anodowe w określonych środowiskach korozyjnych mają niższy potencjał elektrochemiczny od potencjału chronionego podłoża. W przypadku uszkodzenia powłoki lub występowania w niej porów niszczeniu ulega powłoka. Podłoże (stal) pod powłoką nie ulega korozji.

Galwaniczne powłoki z cynku charakteryzują się dobrą przyczepnością (adhezją) powłoki do podłoża, szczelnością, drobnokrystaliczną strukturą, odpowiednią (minimalną) grubością dla danych warunków użytkowania, gładkością, plastycznością.

W procesie cynkowania ciągłego drutów stosowana jest kąpiel kwaśna, osadzana powłoka z cynku klasy jakości B o grubości do kilkunastu µm (możliwość regulacji dla danej średnicy drutu) posiada wartość ochronną proporcjonalną do grubości: 15-20 µm (Ø 1,60-3,50 mm).

 

 

3. Cynkowanie gorące zanurzeniowe (ogniowe) drutu stalowego sposobem pionowym metodą suchą

   (stal wysokowęglowa)

   zakres średnic: 2 mm - 3,60 mm,

   -kręgi drutu (wejście), masa ok. 300,0 kg,

   średnica wewnętrzna kręgu - Ø 600 mm,

   -kręgi drutu (wyjście), masa do ok. 600,0 kg (ewentualnie kosze)

   średnica wewnętrzna kręgu - Ø 600 mm

 

Potencjalni odbiorcy: producenci wyrobów z drutu, leśnictwo, ogrodnictwo, florystyka, uprawy, plantacje, drut, sita, rdzenie kablowe kabli aluminiowych, inżynieria przemysłowa.

Opis usługi:

Cynkowanie ogniowe (gorące zanurzeniowe) drutu stalowego daje długoletnie i solidne zabezpieczenie przed korozją. Jest to najtańszy, najskuteczniejszy i najpopularniejszy sposób walki z korozją.

Trwałość powierzchni cynkowej zależy od stopnia agresywności środowiska.

Cynkowanie ogniowe nie zmienia właściwości stali, pozwala na równomierne i dokładne pokrywanie warstwą cynku. Podczas cynkowania ogniowego następuje stopniowa dyfuzja płynnego cynku w powierzchnię stali tworząc warstwę stopową. Po wyciągnięciu ocynkowanego drutu z kąpieli cynkowej, na zewnętrznej powierzchni stopu pozostaje powłoka czystego cynku.

Grubość powłoki cynkowej mierzy się w mikrometrach lub podaje masę powłoki cynkowej w g/m2 (1 µm = 7 g/m2). W normie PN-EN 10264-2 i 10264-3 podane są minimalne grubości powłok z cynku klasy jakości A zalecane (wymagane) zależnie od grubości (średnicy) drutu cynkowanego. Cynkowe powłoki ochronne na stali (drucie) nakładane na gorąco mają grubość 30-40 µm 2,0-3,6 mm).

Polskie Liny Sp. z o.o.
ul. Powstańców 17
40-952 Katowice
Zakład produkcyjny:
ul. Niwecka 2
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 290 19 15
fax: +48 32 290 19 16
e-mail: polskieliny@polskieliny.pl
KRS 0000236178
REGON 240109716
NIP 954-251-77-67