slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12 slideshow 13 slideshow 14 slideshow 15 slideshow 16 slideshow 17 slideshow 18

Oferta

Oferujemy liny stalowe głównie na potrzeby krajowego (polskiego) górnictwa kopalń głębinowych: węgla kamiennego, rud miedzi, soli, rud cynkowo-ołowianych oraz kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.

Roczna wielkość produkcji to ok. 4 000 ton.

Do naszych podstawowych produktów należą:

-       liny stalowe kopalniane wyciągowe:

·         nośne – okrągłosplotkowe: S, ST, WS, WK (WV), ‑trójkątnosplotkowe, ‑owalnosplotkowe,

·         wyrównawcze – okrągłe okrągłosplotkowe dwu- i trzywarstwowe dwuzwite nieodkrętne, płaskie szyte,

-       liny stalowe kopalnianych szynowych kolejek podwieszanych i spągowych z napędem linowym urządzeń i układów transportowych w wyrobiskach poziomych i pochyłych,

-       liny stalowe prowadnicze i odbojowe górniczych wyciągów szybowych.

Liny i linki stalowe dwuzwite o średnicach od 10,0 do 70,0 mm konstrukcji T, S, ST, F, W, WS wytwarzamy z okrągłych drutów stalowych gołych (niepokrytych) i ocynkowanych, mających szerokie zastosowania techniczne jako cięgna nośne. W ostatnim okresie czasu uruchomiliśmy produkcję lin stalowych płaskich szytych wyciągowych (nośnych) i wyrównawczych oraz lin stalowych wielowarstwowych nieodkrętnych klasy 35(M)x7 jako wyciągowych nośnych dla głębokich szybów. W szczególności proponujemy liny stalowe wyciągowe nośne trójkątnosplotkowe według normy PN-66/G-46602 unikatowej konstrukcji i technologii wykonania.

Wszystkie produkowane liny uwiarygadniamy stosownymi wymaganymi świadectwami i atestami fabrycznymi, które potwierdzają wysoki poziom jakości, trwałości i bezpieczeństwa.

  

Oferujemy następujące grupy asortymentowe:

 1. liny stalowe wyciągowe nośne górniczych wyciągów szybowych (branża górnicza),
 2. liny stalowe wyciągowe wyrównawcze górniczych wyciągów szybowych (branża górnicza),
 3. liny stalowe prowadnicze i odbojowe górniczych wyciągów szybowych (branża górnicza),
 4. liny stalowe napędowe urządzeń i układów transportu linowego poziomego i pochyłego o nachyleniu do 45˚ (branża górnicza),
 5. liny stalowe olinowania opuszczania obudowy zespołów urządzeń wciągarkowych do głębienia szybów górniczych (branża górnicza),
 6. liny stalowe maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego: koparki, zwałowarki, zwałowarko-ładowarki (branża górnicza),
 7. liny stalowe podnoszące wielokrążkowych wiertniczych urządzeń wyciągowych bębnowych (wiercenia pól naftowych i gazowych),
 8. liny stalowe specjalnego przeznaczenia do stawiania masztów urządzeń wiertniczych (wiertnice),
 9. liny stalowe napędowe, odciążne, pomocnicze i napinające układów dwulinowych oraz liny stalowe nośno-napędowe i napinające układów jednolinowych napowietrznych kolei linowych,
 10. liny stalowe napędowe narciarskich wyciągów orczykowych,
 11. liny stalowe napędowe i podnoszące suwnic pomostowych i bramowych,
 12. liny stalowe napędowe, podnoszące i zamykające chwytaków dźwigów linotorowych,
 13. liny stalowe nośne, podnoszące, powrotne, pomocnicze, napinające i odciągowe (kotwiące) przewoźnych dźwigów linotorowych,
 14. liny stalowe nośne i prowadnicze dźwigów osobowych i towarowych,
 15. liny stalowe jednozwite nośne i odciągowe konstrukcji cięgnowych (budownictwo),
 16. liny stalowe trójzwite (kablowe-nośne) o dużych średnicach oraz liny stalowe jednozwite (wieszakowe-wantowe) mostów wiszących i podwieszanych (wantowe),
 17. liny stalowe układów cięgnowych do napinania,
 18. liny stalowe jednozwite odciągowe konstrukcji niestatecznych (maszty, wieże, kominy),
 19. liny stalowe kotwiczne pływających platform wiertniczych i eksploatacyjnych,
 20. liny stalowe holownicze i cumownicze (żegluga),
 21. liny stalowe trałowe (rybołówstwo),
 22. liny stalowe na drogowe bariery ochronne (drogownictwo),
 23. liny stalowe do konstrukcji sprężanych, sprężanie betonu (branża budowlana),
 24. liny i linki stalowe ogólnego zastosowania przemysłowego,
 25. druty elektroenergetyczne i rdzenie wielodrutowe do energetycznych przewodów gołych linii napowietrznych (energetyka),
 26. druty sprężynowe - do produkcji sprężyn (rolnictwo, budownictwo, meblarstwo),
 27. druty stalowe stosowane do produkcji siatek ogrodzeniowych i zbrojeniowych, gwoździ, druty wiązałkowe (budownictwo),
 28. druty ocynkowane (ogrodnictwo, florystyka),
 29. druty stalowe ogólnego przeznaczenia - miękkie (gołe), półtwarde i twarde (gołe i ocynkowane).


Polskie Liny Sp. z o.o.
ul. Powstańców 17
40-952 Katowice
Zakład produkcyjny:
ul. Niwecka 2
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 290 19 15
fax: +48 32 290 19 16
e-mail: polskieliny@polskieliny.pl
KRS 0000236178
REGON 240109716
NIP 954-251-77-67